Balbuena, Camino, Departament de Matemàtica Aplicada III Universitat Politècnica de Catalunya Campus Nord, Edifici C2, C/ Jordi Girona 1 i 3 E-08034 Barcelona, Spain.