Lin, Lishuang, School of Sciences, Jimei University, Xiamen 361021, P.R. China