Bednarska-Bzdęga, Małgorzata, Adam Mickiewicz University