Lenczewski, Romuald, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wroclawska